All Move of Pota Vetiya
Pota Vetiya (35)
21-09-2018
Potawatiya Episode 34
20-09-2018
Pota Vetiya (33)
19-09-2018
Pota Vetiya (32)
18-09-2018
Potawatiya Episode 31
17-09-2018
Pota Vetiya (30)
14-09-2018
Pota Vetiya (29)
13-09-2018
Potawatiya| Episode 28
12-09-2018
Pota Vetiya (27)
11-09-2018
Potawatiya Episode 26
10-09-2018
Potawatiya| Episode 25
07-09-2018
Potawatiya Episode 24
06-09-2018
Pota Vetiya (23)
05-09-2018
Pota Vetiya (22)
04-09-2018
Pota Vetiya (21)
03-09-2018
Pota Vetiya (20)
31-08-2018
Pota Vetiya (19)
30-08-2018
Potawatiya (18)
29-08-2018
Potawatiya (17)
28-08-2018
Pota Vetiya (16)
27-08-2018
Pota Vetiya (15)
24-08-2018
Pota Vetiya (14)
23-08-2018
Potawatiya (13)
22-08-2018
Pota Vetiya (12)
21-08-2018
Pota Vetiya (11)
20-08-2018
Pota Vetiya (10)
17-08-2018
Pota Vetiya (09)
16-08-2018
Pota Vetiya (08)
15-08-2018
Pota Vetiya (07)
14-08-2018
Potawatiya (06)
13-08-2018
Potawatiya| Episode 06
13-08-2018
Potawatiya Teledrama - 05
10-08-2018
Potawatiya (04)
09-08-2018
Potawatiya Teledrama - 04
09-08-2018
Pota Vetiya (03)
08-08-2018
Pota Vetiya (02)
07-08-2018
Pota Vetiya 01
06-08-2018