All Move of politics
Pathikada Sirasa TV
18-11-2015
Niskalanka 7.30
18-11-2015
Ilakkaya
17-11-2015
Wada Pitiya
17-11-2015
Mahajana Sewaya Pinisai
17-11-2015
Niskalanka 7.30
17-11-2015
Pathikada Sirasa TV
17-11-2015
Ada Dawasa
17-11-2015
SALAKUNA
16-11-2015
Derana 360
16-11-2015
Turning point Sirasa TV
16-11-2015
Pathikada Sirasa TV
16-11-2015
Niskalanka Hatha Hamara Lakshman Yapa Abeywardena
16-11-2015
Ada Dawasa
16-11-2015
Dawasa Sirasa Tv
15-11-2015
Ada Dawasa
15-11-2015
satan
14-11-2015
Ada Dawasa
14-11-2015
Politix
13-11-2015
Ada Dawasa
13-11-2015
Pathikada Sirasa TV
13-11-2015
Niskalanka 7.30
13-11-2015
Janatha Vedikawa Sirasa TV
12-11-2015
Pathikada Sirasa TV
12-11-2015
Ada Dawasa Agalakada Siri Sumana Thero
12-11-2015
Niskalanka Hatha Hamara
12-11-2015
New Parliment
11-11-2015
Sithijaya
11-11-2015
Dawasa Sirasa Tv
11-11-2015
Mahajana Sewaya Pinisai
11-11-2015